wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Вакуумный насос

Вакуумный насос

 

  Ремонт вакуумных насосов, переделывание и ремонт корпуса ротора марок: CVS ENGINEERING, DEMAG WITTIG, GARDNER DENVER, BECKER, JUROP, SAMSON, SIHI Замена вакуумных насосов всякого размера..

 


 Замена насоса:
- WPS 124V DEMAG Wittig
- WPS 126V DEMAG Wittig
- WPS 164V DEMAG Wittig
- WPS 166V DEMAG Wittig
- WPS 194V DEMAG Wittig
- WPS 196V DEMAG Wittig
- RFW 200V DEMAG Wittig / VacuStar 1300
- RFW 260V DEMAG Wittig / VacuStar 1600


Części zamienne można znaleść w rubryce części zamiennych

obraz nr 0
obraz nr 4 Jest wiele rodzajów pomp próżniowych. W pojazdach ssąco-ciśnieniowych stosowane są głównie pompy wyporowe.
Wspólną cechą wszystkich maszyn wyporowych jest obudowana (zamknięta) przestrzeń robocza, której wielkość zmienia się cyklicznie w czasie cyklu roboczego.
Cykl roboczy wyporowej pompy ciśnieniowej dzieli się na trzy fazy: Zasysanie, transportowanie (sprężanie) i wypychanie. Faza zasysania i wypychania określana jest jako niskociśnieniowa (ND-) oraz wysokociśnieniowa (HD-) wymiana ładunku. W przypadku pomp wyporowych gaz zawarty w cieczy dostaje się do przestrzeni roboczej tworzonej przez tłoki, wirniki i łopatki, przestrzeń robocza zamyka się, gaz jest ewentualnie zagęszczany a później wypychany. Elementy mechaniczne wewnątrz pomp o biegu mokrym uszczelniane są cieczą, najczęściej olejem.

W przypadku pompy pierścieniowej także woda  używana jest jako środek uszczelniający.
Jednak w ostatnich latach zaznacza się trend do konstruowania maszyn o biegu suchym,  w których w obszarze przestrzeni roboczej rezygnuje się z fluidów pomocniczych.  Unika się tym zanieczyszczenia środka  roboczego. Do tego powstaje niski koszt konserwacji oraz nie ponosi się kosztów z tytułu utylizacji cieczy pomocniczych. Ta technika stosowana jest przede wszystkim w przypadku pomp membranowych, pomp z zaworami tarczowymi  oraz pomp z obrotowym tłokiem oraz ostatnio w pompach scroll, najczęściej używane są one do wywarzania  próżni niskiej i wysokiej.

obraz nr 6
 Pompy ssące łopatkowe
 

 

obraz nr 5 W cylindrycznej obudowie znajduje się również cylindryczny korpus - wirnik. Jest on uporządkowany centrycznie. Łopatki umieszczone w rowkach wzdłużnych wirnika wyślizgują się w czasie kręcenia się wirnika oraz poprzez siłę odśrodkową te suwaki układają się przy ścianie obudowy.
Łopatki dzielą sierpowatą przestrzeń roboczą na komórki, które zmieniają swoją wielkość podczas obrotu wirnika. Przy tym objętość komórek po stronie ssącej staje się większa, a powietrze wsysane jest poprzez powstającą próżnię. Po stronie ciśnieniowej objętość komórek zmniejsza się tak, że zamknięte powietrze zostaje zagęszczone i wypchnięte.
Poprzez kontakt mechaniczny łopatek ze ścianą wewnętrzną  pompa z wirnikiem łopatkowym ulega większemu ścieraniu, stąd wymagane jest smarowanie.

obraz nr 3 - mini

obraz nr 8
Powstające ciepło odprowadzane jest w zależności od wielkości poprzez powietrze lub chłodzenie wodne. Te pompy mają również wyższą emisję hałasu. Poprzez zastosowanie odolejacza należy zabezpieczyć wyłapywanie wyciekającego oleju smarowego.
Zaletą pompy łopatkowych jest korzystna cena zakupu oraz korzystny stosunek masy do mocy.


Pompy ssące z płaszczem wodnym

W cylindrycznej obudowie z lekkiego metalu znajduje się ekscentrycznie na wale wirnik z zakrzywionymi  lub promienistymi łopatkami. Ta obudowa wypełniona jest wodą prawie do połowy.
Jeśli wał jest napędzany, to wirnik kręci się oraz na skutek siły odśrodkowej powstaje w obudowie koncentrycznie ale w odniesieniu do wirnika ekscentrycznie poruszający się pierścień wody.
Wirnik oraz pierścień wody tworzą teraz komory powietrzne, które zmieniają swoją wielkość ze względu na ekscentryczność obrotu. Po stronie ssącej komory powiększają się równomiernie tak, że powietrze jest zasysane przez szczelinę ssącą. Po stronie ciśnieniowej powietrze jest sprężane w zmniejszających się komorach oraz wypychane przez szczelinę ciśnieniową.
obraz nr 2
obraz nr 7
Ponieważ nie ma kontaktu mechanicznego, pompa z pierścieniem wodnym odznacza się niską ścieralnością. Smarowanie również nie jest wymagane, przy czym zużyte powietrze nie zawiera oleju. Poza tym pompa z pierścieniem wodnym pracuje bardzo cicho, tak że nie wymaga tłumienia dźwięków.
Wadą jest większa masa na skutek wypełnienia wodą, a także fakt, że w przypadku pracy w zimie regularnie należy stosować środki przeciw zamarzaniu.

AKTUALNOŚCI

XXIV MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

     ...
więcej

OTRZYMALIŚMY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
więcej

KONTAKT Z NAMI

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Posłowicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

NASZE REALIZACJE