wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Kanalreinigungsdüsen

Akcesoria

Nr kat.:
wiecej

Dysze du¿e

Nr kat.:12330.01
wiecej

Dysze p³ucz±ce

Nr kat.:12351.01
wiecej

Dysze Quatro

Nr kat.:12369.01
wiecej

Dysze p³ywaj±ce i p³askie

Nr kat.:12450.01
wiecej

Dysze rotacyjne

Nr kat.:12530.01
wiecej

Dysze ³añcuchowe rotacyjne

Nr kat.:12580.01
wiecej

Dysza ³añcuchowa

Nr kat.:12620.01
wiecej

Dysze ¶rubowe

Nr kat.:12700.01
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte