wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Elektrische Steuerung

Prze³±cznik elektryczny 2 sekcyjny do zabudowy Muller

Nr kat.:05 00021
wiecej

Prze³±cznik elektryczny do zabudowy Muller

Nr kat.:05 00022
wiecej

Os³ona prze³±cznika elektrycznego

Nr kat.:05 00026
wiecej

Przetwornik ci¶nienia do zabudowy FFG / Wiedmann

Nr kat.:05 10003
wiecej

Czujnik ci¶nienia do pompy ss±cej do zabudowy Kroll

Nr kat.:05 10007
wiecej

Czujnik ci¶nienia do pompy wodnej do zabudowy Kroll

Nr kat.:05 10010
wiecej

Czujnik indukcyjny impulsowy M12

Nr kat.:05 10013
wiecej

Czujnik indukcyjny impulsowy M18

Nr kat.:05 10015
wiecej

P³ywak

Nr kat.:05 10016
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte