wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Anreise

Biuro i Serwis:

ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce

Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17
tel. +48 508 149 840
tel. +48 501 459 082
tel. +48 500 181 333


Poka¿ Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. na wiêkszej mapie

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte