wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Unser Team

PREZES ZARZ¡DU
Zakup i sprzeda¿ pojazdów nowych i u¿ywanych, doradctwo techniczne


Piotr Tymborowski - tel. +48 500 181 333
tymborowski@pojazdykomunalne.pl


PROKURENT
Czê¶ci zamienne


Micha³ Tymborowski - tel. +48 508 149 840
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl


DYREKTOR HANDLOWY

Sprzeda¿ pojazdów nowych i u¿ywanych 

Marcin Wa³ek - tel. +48 602 846 432
m.walek@pojazdykomunalne.pl

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte