wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Kupplungen

Tarcza rozruchowa LP600

Nr kat.:04 00001
wiecej

Tarcza zbieraj±ca LP600

Nr kat.:04 00002
wiecej

Tarcza dociskowa LP600

Nr kat.:04 00003
wiecej

Sprê¿yna dociskowa LP600

Nr kat.:04 00004
wiecej

O-ring du¿y LP600

Nr kat.:04 00005
wiecej

Kolba LP600

Nr kat.:04 00006
wiecej

O-ring ma³y LP600

Nr kat.:04 00007
wiecej

Flansza LP600

Nr kat.:04 00008
wiecej

Z³±cze obrotowe powietrzne sprzêg³a LP600

Nr kat.:04 00009
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte