wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Sicherheitsventile

Gniazdo i ¶rodek zaworu MSSV 24/250

Nr kat.:03 00001
wiecej

Gniazdo i ¶rodek zaworu MSSV 32/150

Nr kat.:03 00003
wiecej

Podstawa zaworu MSSV 24/250

Nr kat.:03 00005
wiecej

Podstawa zaworu MSSV 32/150

Nr kat.:03 00006
wiecej

T³ok steruj±cy MSSV 24/250

Nr kat.:03 00007
wiecej

T³ok steruj±cy MSSV 32/150

Nr kat.:03 00008
wiecej

Zawór bezpieczeñstwa MSSV

Nr kat.:03 00009
wiecej

Membrana MSSV

Nr kat.:03 00010
wiecej

Zawór bezpieczeñstwa HHV

Nr kat.:03 00013
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte