wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Vakuum-Pumpen

Pompa ss±ca VacuStar WR

Nr kat.:
wiecej

Pompa ss±ca VacuStar L

Nr kat.:
wiecej

Pompa ss±ca VacuStar

Nr kat.:01 00001
wiecej

Uszczelka dekla pompy VacuStar 0,3mm

Nr kat.:01 00007
wiecej

Uszczelka dekla pompy VacuStar 0,4mm

Nr kat.:01 00008
wiecej

Uszczelka dekla pompy VacuStar 0,6mm

Nr kat.:01 00009
wiecej

T³umik pompy ss±cej TW125 - L700mm

Nr kat.:01 00016
wiecej

Zawór napowietrzaj±cy DN40 - 200mbar

Nr kat.:01 00020
wiecej

£opatki pompy ss±cej WPS164

Nr kat.:01 10001
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte