wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Umwälzpumpen

Pompka obiegowa do ch³odzenia 24V DN19

Nr kat.:00 00001
wiecej

Pompka obiegowa do ch³odzenia 24V DN40

Nr kat.:00 00002
wiecej

Pompa szlamowa do recyklingu Wiedemann

Nr kat.:00 00003
wiecej

Pompa wirowa do recyklingu do zabudowy Muller

Nr kat.:00 00005
wiecej

Uszczelnienie mechaniczne do pompy szlamowej Wiedemann

Nr kat.:00 00007
wiecej

Tuleja ochronna wa³u pompy szlamowej Wiedemann

Nr kat.:00 00008
wiecej

Uszczel. wa³ka pompy szlamowej Wiedemann

Nr kat.:00 00013
wiecej

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte