wersja polska wersja polska wersja polska wersja rosyjska

Neue Fahrzeuge

Elephant vacu

Samochody z instalacj± ss±c± elephant vacu

Usuwanie osadów kanalizacyjnych, wywóz szamb,
usuwanie olejów i smarów z separatorów

Oferujemy szereg ró¿nych zabudów do odbioru i transportu nieczysto¶ci p³ynnych. Szybkie i efektywne
czyszczenie wpustów ulicznych, profesjonalne usuwanie smarów i olejów z osadników czy transport
osadów kanalizacyjnych i nieczysto¶ci p³ynnych – na wszystko mamy odpowiednie rozwi±zanie.

 
 

PRODUKTY

    •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachrichten

XXIV Miêdzynarodowe Targi Maszyn i Urz±dzeñ dla Wodoci±gów i Kanalizacji

     ...
wiêcej

OTRZYMALI¦MY GAZELE BIZNESU 2015 - 16 EDYCJI

     ...
wiêcej

Kontaktieren Sie uns

Siedziba Firmy
Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o.
ul. Pos³owicka 215
25-145 Kielce


Telefon +48 41 346 12 93
Fax +48 41 346 12 17e-mail:
m.tymborowski@pojazdykomunalne.pl
tymborowski@pojazdykomunalne.pl

unsere Projekte